ประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจ

ประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจ / การจัดการและองค์กรธุรกิจ

ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำทีมของคนต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวกัน ความเป็นผู้นำไม่ได้มีมา แต่กำเนิด แต่สมบูรณ์แบบในการฝึกฝนประสบการณ์ ในทางกลับกันมืออาชีพแต่ละคนจะปรับโมเดลความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง. ¿รูปแบบใดที่บ่อยที่สุดที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในการออกกำลังกายฟังก์ชั่นของคุณ? ใน Psychology-Online เราแสดงรายการประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจ.

คุณอาจสนใจ: รูปแบบความเป็นผู้นำตามดัชนี Goleman
  1. ประเภทของภาวะผู้นำตามจิตวิทยา
  2. ผู้นำแบบมีส่วนร่วมใน บริษัท
  3. ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน บริษัท
  4. ประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจ: โค้ชผู้นำ
  5. ผู้นำที่ปรึกษา
  6. ความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ใน บริษัท
  7. ความเป็นผู้นำในแง่ดีใน บริษัท

ประเภทของภาวะผู้นำตามจิตวิทยา

เรากำหนดความเป็นผู้นำว่าเป็นความสามารถในการจัดการกลุ่มคนและนำแรงจูงใจของพวกเขาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตามมีประเภทและรูปแบบการเป็นผู้นำที่แตกต่างกัน.

ก่อนที่จะเริ่มอ่านบทความเกี่ยวกับประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจเราแนะนำให้คุณทำการทดสอบความเป็นผู้นำต่อไปนี้พร้อมผลลัพธ์ นอกจากนี้ในการทดสอบนี้คุณสามารถค้นหาสไตล์ความเป็นผู้นำของคุณตาม Goleman.

1. ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมใน บริษัท

ผู้นำที่ใช้บทบาทนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมผ่านสไตล์ที่พยายามปรับปรุงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องผ่าน a บรรยากาศองค์กร ที่ให้เสียงแก่พนักงาน.

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เราได้รับคุณค่า ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ ตอกย้ำการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ของสมาชิกในทีม สิ่งนี้มีผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อองค์กรที่หล่อเลี้ยงศักยภาพในการวิวัฒนาการด้วยแนวคิดและมุมมองของผู้ที่ดำรงตำแหน่งแตกต่างกันภายในแผนผังองค์กร ในทางกลับกันความเป็นไปได้นี้ยังเพิ่มแรงจูงใจภายในของคนงานที่รู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่คำนึงถึงเสียงของพวกเขา.

2. ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน บริษัท

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือคนที่ กระตุ้นสมาชิกของทีม ที่จะกลายเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของมันสร้างอิทธิพลนี้ไม่เพียง แต่ผ่านคำพูด แต่ยังผ่านตัวอย่าง ด้วยวิธีนี้สมาชิกของทีมจำลองพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างและน่าชื่นชมของผู้ให้คำปรึกษา พนักงานได้รับการจัดตำแหน่งที่มากขึ้นในระดับของความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำประเภทนี้ให้ความสำคัญกับบุคคลในฐานะกลไกแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงหัวใจของทีมผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นเช่นกัน.

3. ประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจ: หัวหน้าโค้ช

อีกหนึ่งโปรไฟล์ที่โดดเด่นที่สุดในธุรกิจคือ หัวหน้าโค้ช. บุคคลที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยให้ความสำคัญกับผลกำไรที่วิวัฒนาการนี้สามารถนำมาใช้ได้.

การฝึก มันกลายเป็นวัตถุดิบของความเป็นผู้นำแบบนี้ผ่านความสามารถในการฟังอย่างกระตือรือร้นการมีสติคำถามที่ทรงพลังความสามัคคีการสื่อสารที่แน่วแน่และคำจำกัดความของการกระตุ้นวัตถุประสงค์ หัวหน้าโค้ชสังเกตระยะทางที่แยกสถานการณ์ปัจจุบันออกจากสถานะที่ต้องการ ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดเชื่อมต่อกันด้วยการวางแผน.

4. หัวหน้าที่ปรึกษา

การเน้นที่เหมาะสมของสิ่งนี้ สไตล์ความเป็นผู้นำ มันให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของมืออาชีพที่มาจากบทบาทของเขาแนะนำผู้อื่นในกระบวนการเรียนรู้โดยการแบ่งปันการสอนการฝึกอบรมและการเสริมแรง เป็นบุคคลที่เสนอกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นอิสระและศักยภาพของสมาชิกในทีมนั้นด้วยการพัฒนาทักษะทักษะทรัพยากรและความสามารถ ผู้ทำงานร่วมกันสังเกตการณ์ผู้นำผู้นำในฐานะครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจและความใกล้ชิดในการตัดสินใจ.

5. ความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ใน บริษัท

ผู้นำประเภทนี้แสดงถึงความสามารถพิเศษในบุคคลที่หนึ่งต้องขอบคุณความยอดเยี่ยมของมัน ทักษะการสื่อสาร ทางวาจาและร่างกาย มันสื่อข้อความของความกระตือรือร้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทำงานประจำวัน ความสามารถพิเศษนี้สร้างการตอบสนองที่น่าชื่นชมในสภาพแวดล้อม การชื่นชมนี้เป็นตัวกระตุ้นการรับรู้สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่คิดว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับองค์กร ในขณะเดียวกันจากมุมมองของทักษะมนุษย์และสังคมการรับรู้ถึงความสามารถพิเศษนี้ทำให้ผู้ทำงานร่วมกันเชื่อมโยงอารมณ์กับผู้นำที่พวกเขาคิดว่าใกล้ชิดและใกล้ชิด.

ผู้นำที่มีเสน่ห์เป็นมืออาชีพที่โดดเด่นในความสามารถของเขา การเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจของคุณ. แต่นอกจากนี้พวกเขาเป็นผู้นำเชิงรุกในงานที่พยายามสร้างความเป็นจริงใหม่ผ่านอิทธิพลของพวกเขาเองและของทีม. ¿ความเสี่ยงของการเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์คืออะไร? วิสัยทัศน์ที่ผู้อื่นมีต่อผู้นำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากสถานการณ์และปัจจัยบางประการของการทำงาน ดังนั้นสิ่งนี้สามารถปรับเงื่อนไขการรับรู้ของความสามารถพิเศษนั้นได้หากพนักงานเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่พวกเขามีต่อบุคคลนั้น.

6. ความเป็นผู้นำในแง่ดีใน บริษัท

เมื่อคุณจินตนาการถึงอุดมคติของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะพัฒนาเป็นการส่วนตัวเป็นไปได้ว่าคุณไม่เพียง แต่ฝันถึงคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของงาน แต่ยังรวมถึงปัจจัยมนุษย์ด้วย บริษัท ประกอบด้วยคน ระดับของความสุขและความสุขเพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และน่ารื่นรมย์ ความเป็นผู้นำในแง่ดี เป็นคนที่ดูแลปัจจัยนี้เชื่อมโยงแง่ดีและความสมจริงเสมอ.

อิทธิพลของการคิด ในอารมณ์และความรู้สึก ในทางกลับกันเครื่องบินอารมณ์จะสะท้อนให้เห็นในการดำเนินการ ผู้นำที่มองโลกในแง่ดีคือคนที่มีวิสัยทัศน์ในแง่ดีและเชื่อมั่นในความสามารถในการบรรลุเป้าหมายนั้นผ่านแผนปฏิบัติการ. ¿การมองโลกในแง่ดีเป็นอย่างไรในการฝึกปฏิบัติงานประจำวัน ตัวอย่างเช่นผู้นำไม่เพียง แต่สังเกตคนงานแต่ละคนในมุมมองของความเป็นจริงในปัจจุบันของพวกเขา แต่ยังอยู่ในความสามารถในการเติบโตและวิวัฒนาการของพวกเขา เขาตระหนักถึงคุณธรรมและคุณภาพของสมาชิกในทีม ผู้นำที่มองโลกในแง่ดีเป็นมืออาชีพที่ป้อนเงินเดือนทางอารมณ์ของคนงานผ่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข.

บทความนี้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนใน Online Psychology เราไม่มีคณะที่จะทำการวินิจฉัยหรือแนะนำการรักษา เราขอเชิญคุณให้ไปหานักจิตวิทยาเพื่อรักษาอาการของคุณโดยเฉพาะ.

หากคุณต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมที่คล้ายกับ ประเภทของความเป็นผู้นำทางธุรกิจ, เราขอแนะนำให้คุณป้อนในหมวดหมู่การจัดการและองค์กรธุรกิจของเรา.