ค่านิยมของรายการมนุษย์ด้วยตัวอย่าง

ค่านิยมของรายการมนุษย์ด้วยตัวอย่าง / การเจริญเติบโตส่วนบุคคลและการช่วยเหลือตนเอง

เมื่อเราพูดถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราหมายถึงชุดของกฎที่เอื้อต่อความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคม บรรทัดฐานเหล่านี้ใช้ได้ในเวลาและช่วงเวลาหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย์เนื่องจากพวกเขาเกิดขึ้นจากการเติบโตการมีเมตตากรุณาและการพิชิตเพื่ออิสรภาพ มันเป็นเรื่องของค่านิยมที่ปรากฏเป็นผลมาจากความพยายามของผู้คนในการเอาชนะตนเองและเพื่อความรักที่มีต่อผู้อื่น.

ในบทความจิตวิทยาออนไลน์เราจะพูดถึง คุณค่าของความเป็นมนุษย์และเราจะเสนอรายการพร้อมตัวอย่างให้คุณ. เราจะอธิบายในรายละเอียดว่าอะไรคือคุณค่าของมนุษย์ประเภทของค่าที่มีอยู่และสิ่งที่แต่ละค่าประกอบด้วย นอกจากนี้เราจะให้กุญแจที่ดีที่สุดในการเติบโตส่วนบุคคลเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามค่านิยมส่วนบุคคลของคุณ.

คุณอาจสนใจ: จุดอ่อนของมนุษย์: รายการที่มีตัวอย่างดัชนี
 1. คุณค่าของมนุษย์: รายการและตัวอย่าง
 2. 10 ประเภทของค่านิยมของมนุษย์
 3. วิธีการเปลี่ยนหรือปรับปรุงค่าส่วนบุคคลของฉัน?
 4. ข้อดีของการแสดงตามค่านิยมส่วนบุคคลของเรา

คุณค่าของมนุษย์: รายการและตัวอย่าง

วัฒนธรรมหลายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันมีคุณค่าของมนุษย์ประเภทนี้และช่วยให้เรารู้ ทำอย่างไรกับตัวเองและกับคนอื่น ๆ.

บุคคลที่มีคุณค่าส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างดีและผู้ที่ทำงานร่วมกับพวกเขาเป็นบุคคลที่มี ความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี, สุขภาพจิตที่ดีและคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ดีเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของพวกเขา.

รายการคุณค่าของมนุษย์และความหมาย

ต่อไปเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรคือค่านิยมหลักของมนุษย์อธิบายสั้น ๆ ว่าแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยอะไร.

 • ความรัก. ความรักเป็นคุณค่าที่สำคัญและทรงพลังอย่างยิ่งมันเป็นหลักการของสหภาพและการเชื่อมโยงระหว่างเรากับจักรวาล เราสามารถแสดงความรักต่อผู้อื่นที่ทำความดีผ่านการกระทำของเรา.
 • มิตรภาพ. เช่นเดียวกับความรักเป็นหนึ่งในค่าที่มีค่าที่สุดและยังสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรักเช่นกัน มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรักการสนับสนุนและความไว้วางใจระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้น.
 • ความดี. เป็นคุณภาพที่ผู้คนมีอยู่ซึ่งจะพยายามทำดีกับผู้อื่นเสมอและไม่มีความชั่วร้าย.
 • วางใจ. เราสามารถพูดได้ว่ายิ่งกว่าสิ่งใดมันเป็นการกระทำของความเชื่อเพราะคนที่ไว้วางใจการรักษาความปลอดภัยการฝากเงินในบางสิ่งหรือบางคน.
 • พี่น้อง. มันเป็นความผูกพันของสหภาพและการติดต่อที่ดีระหว่างพี่น้องหรือในหมู่ผู้พิจารณาเช่นนี้.
 • เกียรติ. มันคือคุณภาพหรือสำนึกในศักดิ์ศรีของคน ๆ หนึ่ง.
 • ความสุจริต. มันเป็นคุณภาพของคนที่ทำให้พวกเขาทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องและความกลมกลืนการเคารพกฎเพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อื่น.
 • ความยุติธรรม. มันเกี่ยวกับการแสดงอย่างยุติธรรมกับตัวเองและกับคนอื่น ๆ ให้แต่ละคนในสิ่งที่เขาสมควรได้รับตามการกระทำของเขา.
 • เสรีภาพ. มันเกี่ยวกับการแสดงด้วยความตั้งใจฟรีในลักษณะที่รับผิดชอบและไม่ทำอันตรายใคร คนที่มีอิสระสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้ตราบเท่าที่สิ่งที่เขาทำไม่ได้ส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับคนอื่น.
 • ความสงบสุข. มันเกี่ยวกับการแสดงอย่างกลมกลืนกับคนอื่นเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันที่ยอดเยี่ยมภายในสังคมหรือกับครอบครัว.
 • เคารพ. เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและการปฏิบัติที่ดีที่เรามอบให้ตนเองและผู้อื่นโดยคำนึงถึงคุณสมบัติข้อดีหรือสถานการณ์โดยเฉพาะ.
 • ความรับผิดชอบ. ผู้รับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาเมื่อเขาสามารถรับผิดชอบการกระทำของตนเองตัดสินใจและปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นได้.
 • ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน. มันเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เสแสร้งว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นการร่วมมือกันในสาเหตุของผู้อื่น.
 • ความอดทน. เมื่อบุคคลอดทนเขา / เธอแสดงทัศนคติที่เปิดกว้างและปราศจากอคติต่อความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากของตัวเอง.
 • ความกล้าหาญ. มันเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความกล้าหาญและการตัดสินใจทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตของเราโดยไม่คำนึงถึงความกลัวว่าสิ่งนี้อาจทำให้เรา.

10 ประเภทของค่านิยมของมนุษย์

ค่าของมนุษย์ที่เราได้เห็นในรายการก่อนหน้าสามารถจำแนกได้โดย ธรรมชาติและลักษณะของมัน. ตามความรู้ทางปรัชญาค่านิยมหลักมีดังต่อไปนี้:

1. ค่านิยมทางศีลธรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและสำนึกในฐานะมนุษย์ วัตถุประสงค์ของค่านิยมทางศีลธรรมคือการแสวงหาคุณธรรมสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี.

2. ค่านิยมทางศาสนา

คุณค่าของมนุษย์เหล่านี้จะถูกกำหนดโดยศาสนาที่แตกต่างกันและมักจะขึ้นอยู่กับแนวคิดของความเมตตาความศรัทธาและการเสียสละ.

3. คุณค่าของมนุษย์

คุณค่าของผู้คนและธรรมชาติของพวกเขา วัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงการอยู่ร่วมกันและเอาใจใส่เอาใจใส่.

4. ค่าสากล

พวกเขาเป็นค่าเหล่านั้นของมนุษย์ที่สามารถนำไปใช้กับทุกสังคมวัฒนธรรมสถานะทางเศรษฐกิจและศาสนา ยกตัวอย่างเช่นความอดทนและความเคารพเป็นคุณค่าสากลสองประเภท.

5. ค่าความงาม

ตามชื่อของมันบ่งบอกว่าค่านิยมทางสุนทรียศาสตร์นั้นมุ่งเน้นไปที่ความงามและความสุขที่กลมกลืนค่าเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในด้านศิลปะและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์.

6. คุณค่าทางปัญญา

คุณค่าประเภทนี้ให้ความสำคัญกับการค้นหาความรู้และความจริง.

7. ค่าทางกายภาพ

ตามทฤษฎีปิรามิดของ Maslow ค่านิยมของมนุษย์ประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาระดับความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพร่างกายให้อยู่ในระดับหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ.

8. ค่านิยมทางสังคม

ค่านิยมทางสังคมคือสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมหรือสังคมและมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของมนุษย์.

9. ค่าทางอารมณ์

เชื่อมโยงไปยังจุดก่อนหน้านี้เราพบค่าเหล่านี้ของมนุษย์ค่าทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักความรักและความสุขระหว่างบุคคล.

10. คุณค่าทางเศรษฐกิจ

ในที่สุดหนึ่งในประเภทของค่าที่แพร่หลายที่สุดในวันนี้คือค่าทางเศรษฐกิจ เป้าหมายเหล่านี้เพื่อค้นหาเสถียรภาพทางการเงินและบรรลุผลกำไรทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในบรรดาค่านิยมประเภทนี้เราพบว่า ธุรกิจและมืออาชีพ.

วิธีการเปลี่ยนหรือปรับปรุงค่าส่วนบุคคลของฉัน?

ตอนนี้เราได้ให้คุณ รายการค่าของมนุษย์, ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับปุ่มทางจิตวิทยาบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงค่าส่วนบุคคลของคุณ.

เมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจกับค่าส่วนบุคคลที่เรานำมาใช้ตลอดชีวิตของเราและเราต้องการที่จะทำการดัดแปลงหรือเพิ่มสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในกรณีส่วนใหญ่สิ่งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย.

¿ทำไมมันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนค่าส่วนบุคคลของเรา?

เป็นเรื่องยากเพราะชีวิตส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดที่เราได้ทำตามสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้และเราได้กลายเป็นนิสัยที่หยั่งรากลึกอย่างไรก็ตามคุณสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุและนำคุณค่าของมนุษย์มาใช้มากขึ้น บวก.

ด้านล่างนี้เราจะให้เคล็ดลับต่างๆแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถทำตามขั้นตอนแรกเพื่อเริ่มใช้ค่านิยมที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณ:

 • ระบุคุณค่าและจุดแข็งส่วนตัวของคุณเองเมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้พิจารณาว่าคุณสามารถปรับปรุงสิ่งใดบ้างและการกระทำเชิงลบประเภทใดที่คุณต้องแก้ไข.
 • ระบุว่าเป็น ค่าใหม่ที่คุณต้องการนำมาใช้.
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาค่าใหม่ของคุณอย่างแข็งขันและปรับปรุงค่าที่คุณมีอยู่แล้วและผูกมัดตัวเองกับมัน ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการปรับปรุงคุณค่าของความรับผิดชอบหรือเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่บัดนี้หยุดโทษผู้อื่นสำหรับการกระทำของคุณและรับผิดชอบต่อพวกเขาและตัดสินใจเอง.
 • ทำความเข้าใจและเคารพค่านิยมของผู้อื่นโดยการฝึกเอาใจใส่.
 • โปรดระวังว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้จากวันหนึ่งไปยังอีกวันเนื่องจากเป็นงานที่คงที่และใช้เวลากับคุณในการนำสิ่งที่คุณมีตอนนี้ไปใช้ รอสักครู่ เพื่อสร้างนิสัยใหม่.

ข้อดีของการแสดงตามค่านิยมส่วนบุคคลของเรา

ตอนนี้คุณรู้คุณค่าทั้งหมดของมนุษย์แล้วและเราได้จัดทำรายการตัวอย่างให้คุณเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบถึงข้อดีของการแสดงตามค่านิยมของเรา.

ความจริงของการมีการระบุ คุณค่าส่วนบุคคลของเราเอง เช่นเดียวกับการนำพวกเขาไปสู่การปฏิบัติและดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงกันในชีวิตประจำวันของเรากับพวกเขามีชุดของข้อได้เปรียบที่มีคุณค่าเพื่อให้ผลรวมของพวกเขาแต่ละคนช่วยให้เราสามารถเพิ่มความสมดุลและอารมณ์.

หากคุณต้องการทำแผนพัฒนาส่วนบุคคลคุณควรรู้ว่าข้อดีที่สำคัญที่สุดบางประการมีดังต่อไปนี้:

 • พวกเขาช่วยเรา เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อตัวเราเอง.
 • พวกเขาให้เรามากขึ้น ความมั่นคงทางอารมณ์.
 • พวกเขาช่วยให้เรามี ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น กับตัวเราและกับคนอื่น ๆ.
 • มันทำให้เรามีคนมากขึ้น
 • เมื่อเราปฏิบัติสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของเรามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะใช้ การตัดสินใจของเราเอง โดยไม่ลังเล.
 • พวกเขาช่วยให้เรารู้ว่าพวกเขาคืออะไร ลำดับความสำคัญที่แท้จริงของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีการลงทุนเวลาของเรา.
 • คนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่าโดยสังเกตว่าเราปฏิบัติตามค่านิยมของเราเอง.

บทความนี้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนใน Online Psychology เราไม่มีคณะที่จะทำการวินิจฉัยหรือแนะนำการรักษา เราขอเชิญคุณให้ไปหานักจิตวิทยาเพื่อรักษาอาการของคุณโดยเฉพาะ.

หากคุณต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมที่คล้ายกับ ค่านิยมของมนุษย์: รายการพร้อมตัวอย่าง, เราแนะนำให้คุณเข้าสู่หมวดการเติบโตส่วนบุคคลและการช่วยเหลือตนเอง.

การอ้างอิง
 1. Negrete, L. N (s.f. ) ค่าสากล สืบค้น 24 พฤศจิกายน 2018 จาก https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/VALORES-UNIVERSALES.pdf