การทดสอบไซโครเมทริกซ์

การทดสอบการแปลกาผลลัพธ์

ทดสอบเมทริกซ์ที่ก้าวหน้าของ Raven เป็นการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีวัตถุประสงค์หลัก วัดระดับความฉลาด, หรือที่เรียกว่า factor G การทดสอบนี้ออกแบบโดย John C. Raven และได้รับการจัดการเป็นครั้งแรกในปี 1938 การทดสอบนี้ใช้เพื่อค้นหาว่าองค์ประกอบใดหายไปจากเมทริกซ์.ผลของการทดสอบกาสามารถใช้สำหรับการทดสอบทางจิตวิทยาการทดสอบทางจิตวิทยาหรือกระบวนการคัดเลือกบุคลากร หากคุณต้องการรู้ทุกสิ่งที่คนแปลกหน้านี้ซ่อนอยู่ การทดสอบของ Raven และการตีความผลลัพธ์ของเขา, ใน Psychology-Online...