ประเภทของค่าและตัวอย่าง

ประเภทของค่าและตัวอย่าง / การเจริญเติบโตส่วนบุคคลและการช่วยเหลือตนเอง

ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของชีวิตคุณค่าของคุณมากับคุณในฐานะ การอ้างอิงคงที่ในการดำเนินการ. ในระนาบของการกระทำเหตุการณ์ที่มีความสุขคือสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดคุณ แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของพวกเขา. ¿ค่านิยมประเภทใดบ้างที่สามารถชี้นำชีวิตของคุณ ค่านิยมมีความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลครอบครัวสังคมการทำงานและด้านสากล ในบทความจิตวิทยาออนไลน์, ประเภทของค่าและตัวอย่าง, เราจะเจาะลึกลงไปในประเด็นสำคัญนี้ในระดับมนุษย์.

คุณอาจสนใจใน: คุณค่าของความเป็นมนุษย์: รายการที่มีตัวอย่างดัชนี
 1. ค่าส่วนบุคคล: คำจำกัดความและรายการตัวอย่าง
 2. ค่านิยมของครอบครัว: คำจำกัดความและรายการตัวอย่าง
 3. ค่านิยมทางสังคม: คำจำกัดความและรายการตัวอย่าง
 4. ค่ามืออาชีพ: ความหมายและรายการตัวอย่าง
 5. ค่าสากล: ความหมายและรายการตัวอย่าง

ค่าส่วนบุคคล: คำจำกัดความและรายการตัวอย่าง

ค่าประเภทส่วนบุคคลคือ หลักการสำคัญที่ควบคุมชีวิตของเรา ในทางปฏิบัติและในการตัดสินใจ คุณค่าเหล่านี้ไม่เพียง แต่ปรากฏในการดำเนินชีวิต แต่ยังอยู่ในการตีความความเป็นจริงเนื่องจากมนุษย์แต่ละคนทำเช่นนั้นจากมุมมองของสายตาของพวกเขาเอง รอบการสะท้อนนี้คุณสามารถเพิ่มระดับความรู้ในตนเองของคุณเพราะเป็นการฝึกวิปัสสนา นี่คือตัวอย่างของค่าส่วนบุคคลที่สามารถเป็นแนวทางในการกระทำของใครบางคน:

 • ความจริงใจ
 • ความเคารพ
 • ความมีน้ำใจ
 • ความจงรักภักดี

ค่านิยมของครอบครัว: คำจำกัดความและรายการตัวอย่าง

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้มาซึ่งความหมายที่กว้างขึ้นผ่านบริบทของการเติบโต ครอบครัวคือกรอบของการอ้างอิงทางสังคม คุณค่าของครอบครัวคือสิ่งเหล่านั้น ประเพณีหรือกฎหมายที่มองไม่เห็นที่ผูกระบบครอบครัว และมันถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคน คุณค่าของครอบครัวมีความสำคัญมากและเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ที่แสดงจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวละครเอกของเรื่องที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ร่วมกัน หากมนุษย์แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ละครอบครัวก็จะไม่เหมือนกัน. ¿ตัวอย่างของคุณค่าครอบครัวที่เราสามารถพูดถึงในส่วนนี้?

 • คุณค่าของครอบครัวในตัวมันเองเป็นหลักการที่ทำให้ระบบนี้เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของชีวิต.
 • การเคารพพ่อแม่และปู่ย่าตายายเป็นอีกหนึ่งค่านิยมที่สังเกตได้ในพื้นที่นี้.

ค่านิยมทางสังคม: คำจำกัดความและรายการตัวอย่าง

ในความสัมพันธ์กับประเด็นก่อนหน้านี้ชีวิตของมนุษย์ก็เข้าร่วมในสถานการณ์ของมันเช่นกัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางสังคมของตัวเอกนั้น ค่านิยมทางสังคมคือ จำเป็นเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นผ่านความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากค่านิยมทางสังคมเหล่านี้ ระบบสังคมสามารถเป็นได้ตั้งแต่คู่รักไปจนถึงกลุ่มเพื่อนเพื่อนร่วมชาติผู้อาศัยในเมืองเป็นต้น ค่าเหล่านี้สามารถเกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคม ค่าโซเชียลไม่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลง แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีอิทธิพลต่อครอบครัวและความเป็นจริงส่วนบุคคล ตัวอย่างของค่านิยมทางสังคมเพื่อปรับปรุงการอยู่ร่วมกันในสังคมคือ:

 • ความเคารพ
 • ความอดทน
 • เรื่องของความรัก
 • มิตรภาพ

ค่ามืออาชีพ: ความหมายและรายการตัวอย่าง

แง่มุมของมืออาชีพมีความสำคัญมากในการพัฒนามนุษย์เนื่องจากงานมีส่วนสำคัญในช่วงเวลาสำคัญจนกระทั่งเกษียณอายุ ค่านิยมวิชาชีพเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คงที่ในสถานที่ทำงานแต่ละคนใช้หลักการเหล่านี้ในการตัดสินใจในแต่ละวัน ค่ามืออาชีพคือ พื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรมระดับมืออาชีพ ของแต่ละคน หลักสูตรรวมถึงข้อมูลของวิถีอาชีพและการก่อตัวของมนุษย์ อย่างไรก็ตามสามารถรวมค่าได้เนื่องจากเป็นพื้นฐานในความสัมพันธ์กับแบรนด์ส่วนบุคคลของตัวเอก. ¿คุณค่าทางวิชาชีพใดที่ บริษัท ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ?

 • ความมุ่งมั่น
 • ความจริงใจ
 • มิตรภาพ
 • ความรับผิดชอบ
 • จริยธรรม

ค่าสากล: ความหมายและรายการตัวอย่าง

จากมุมมองทางสังคมมนุษย์แต่ละคนย่อมทิ้งร่องรอยของตนเองผ่านคุณค่าของเขา การค้นหาความดีทั่วไปนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามแนวคิดสากลเหล่านี้ที่เพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ร่วมกัน นั่นคือพวกเขาเป็นค่านิยมที่ก่อให้เกิดความชื่นชมและการยอมรับในความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่ดี แนวคิดสากลที่แสดงออกถึงความสำคัญของค่านิยมประเภทนี้ พวกเขาเป็นสินค้าที่ผลิตผลในเชิงบวกในทางทั่วไปในคนอื่น ๆ และโลก สิ่งพิเศษเกี่ยวกับค่าประเภทนี้คือระดับการเข้าถึง มีค่าสากลที่สำคัญบางอย่าง ตัวอย่างเช่น

 • ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 • เคารพอิสรภาพของมนุษย์ทุกคน

บทความนี้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนใน Online Psychology เราไม่มีคณะที่จะทำการวินิจฉัยหรือแนะนำการรักษา เราขอเชิญคุณให้ไปหานักจิตวิทยาเพื่อรักษาอาการของคุณโดยเฉพาะ.

หากคุณต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมที่คล้ายกับ ประเภทของค่าและตัวอย่าง, เราแนะนำให้คุณเข้าสู่หมวดการเติบโตส่วนบุคคลและการช่วยเหลือตนเอง.

อ่อนโยน, B. (1994). คุณค่าของมนุษย์. การประชุมเชิงปฏิบัติการของบรรณาธิการ.